Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Twórca rozczarowany Wikipedią

Współzałożyciel Wikipedii - Larry Sanger napisał oświadczenie, w którym dystansuje się do projektu otwartej encykopledii.

W oświadczeniu opublikowanym w grudniu przyznaje, że hasła w Wikipedii nie trzymają równego poziomu merytorycznego. Oczywiście jest to nieuniknione w projekcie, tworzonym przez amatorów i profesjonalistów. Jednak osoby pracujące nad projektem nie zdecydowały się, by temu przeciwdziałać.

Larry Senger uważa, że Wikipedia nie może być jedynym źródłem informacji przy jakichkolwiek zapytaniach. Kilkakrotnie proponował wprowadzenie systemu weryfikacji wiarygodności haseł Wikipedii. Wszystkie sugestie zostały odrzucone.

Współzałożyciel Wikipedii przewiduje, że w niedalekiej przyszłości powstanie podobny projekt, gdzie treści będą również udostępniane nieodpłatnie, jednak obecny będzie dodatkowy system kontroli danych.

Larry Sanger wciąż jest entuzjastą Wikipedii jako sposobu gromadzenia wiedzy z wielu źródeł, otwartego na poprawki wszystkich znających się na temacie. To właśnie otwartość Wikipedii przyczyniła się do jej sukcesu. Jednak rozczarowany jest brakiem działań uwiarygadniających ten projekt.