Twitter: jaki jest amerykański użytkownik?

Niedawno pojawiły się wyniki badań, według których 8 proc. amerykańskich użytkowników internetu korzysta z serwisu Twitter. Znaczna część z nich nie czyta jednak w ogóle tego, co piszą inni.

Badania zostały przeprowadzone w listopadzie przez Centrum Badawcze Pew. Wykazały one, że 8 proc. dorosłych użytkowników internetu w USA używa serwisu Twitter. Stanowią oni 6 proc. ogółu populacji, jako że 74 proc. wszystkich dorosłych amerykanów korzysta z internetu.

Okazało się również, że z Twittera częściej używają kobiety (10 proc. kobiet korzystających z internetu) niż mężczyźni (7 proc.). Pod względem wieku, najwyższy poziom użytkowników Twittera jest w grupie 18-29 lat (14 proc.).

Więcej użytkowników Twittera jest także wśród mniejszości etnicznych, a zwłaszcza wśród latynosów (18 proc.). Przeważają też osoby zamieszkałe w miastach (11 proc.) nad tymi z przedmieść (8 proc.) i wsi (5 proc.).

Bardziej szczegółowe badania wykazały, że 36 proc. użytkowników serwisu sprawdza materiały umieszczane przez innych przynajmniej raz dziennie. 17 proc. sprawdza je przynajmniej raz w tygodniu, 27 proc. raz na kilka tygodni albo rzadziej, a 21 proc. użytkowników w ogóle nie interesuje się tym, co zamieszczają inni.

Użytkownicy najczęściej zamieszczają materiały dotyczące ich życia i zainteresowań osobistych (72 proc.), życia i zainteresowań zawodowych (62 proc.), dzielą się linkami (55 proc.), zabawnymi i filozoficznymi obserwacjami z życia (54 proc.), odpowiadają na materiały innych (53 proc.) wysyłają bezpośrednie wiadomości do innych (52 proc.), dzielą się zdjęciami (40 proc.), filmami (28 proc.) i podają swoją lokalizację (24 proc.).