Twarzą do klienta

Budowaniu świadomości użytkowników marki może pomóc "humanizowanie" przekazu internetowego. Pierwsza chce się o tym przekonać Motorola.

Amerykański producent urządzeń telekomunikacyjnych będzie reklamował niektóre z modeli telefonów komórkowych, za pomoc "gadających głów" stworzonych technologią firmy LifeFX. Głowa elektronicznego sprzedawcy będzie zachęcała internautów do zakupów.

Technologia zapewnia wysoki poziom wizualnego i dźwiękowego przekazu wyobrażenia postaci. Zdaniem przedstawicieli LifeFX, wywołuje to większe wrażenie na odbiorcach i żywsze reakcji. Emocje odbiorcy mają pozytywnie wpływać na proces budowania świadomości promowanej marki.

Poza usługą wirtualnych akwizytorów przeznaczoną dla firm, LifeFX proponuje indywidualnym użytkownikom wysyłanie poczty, której treść przeczyta odbiorcy "gadająca głowa”.

<i>Źródło: e-Marketer</i>