Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Twarzą do klienta

Budowaniu świadomości użytkowników marki może pomóc "humanizowanie" przekazu internetowego. Pierwsza chce się o tym przekonać Motorola.

Amerykański producent urządzeń telekomunikacyjnych będzie reklamował niektóre z modeli telefonów komórkowych, za pomoc "gadających głów" stworzonych technologią firmy LifeFX. Głowa elektronicznego sprzedawcy będzie zachęcała internautów do zakupów.

Technologia zapewnia wysoki poziom wizualnego i dźwiękowego przekazu wyobrażenia postaci. Zdaniem przedstawicieli LifeFX, wywołuje to większe wrażenie na odbiorcach i żywsze reakcji. Emocje odbiorcy mają pozytywnie wpływać na proces budowania świadomości promowanej marki.

Poza usługą wirtualnych akwizytorów przeznaczoną dla firm, LifeFX proponuje indywidualnym użytkownikom wysyłanie poczty, której treść przeczyta odbiorcy "gadająca głowa”.

<i>Źródło: e-Marketer</i>