Trzy razy więcej spamu

Do roku 2005 aż trzykrotnie wzrośnie liczba niechcianych e-maili, określanych mianem spamu – donoszą najnowsze badania przeprowadzone przez MessageLabs.

Obecnie na wysyłanie tzw. spamu przeznacza się w Europie 6,4 mld GPB (10,2 mld EUR) rocznie. Kwota ta przekłada się na 16 GPB, czyli 25,5 EUR, które są wydawane na dotarcie ze spamem do każdego internauty. Do roku 2005 kwota ta ma być aż trzy razy większa – ocenia brytyjska firma MessageLabs.

Od roku 2001 liczba niechcianej poczty wzrosła aż pięciokrotnie i dziś każdego dnia jest wysyłanych 11 mln listów elektronicznych zaliczanych do kategorii spamu.

Mimo że spam nie jest najlepiej postrzegany przez internautów, reklamowe e-maile wciąż pozostają tanią, szybką i stosunkowo skuteczną formą reklamy. Przedstawiciel NeuStar, reklamowej firmy działającej w Internecie, powiedział, że wysyłając spam, koszt dotarcia do jednego internauty wynosi 0,01 centa, podczas gdy mailowa kampania reklamowa skierowana do konkretnej grupy docelowej jest aż 200 razy droższa.