Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Trzecia generacja nadejdzie ze Wschodu

Według raportu ARC Group telefony komórkowe 3G będą stanowiły tylko 4% wszystkich sprzedanych w 2004 roku telefonów komórkowych. Najszybciej 3G przyjmuje się w Korei Południowej i Japonii.

Ten przewidywany w raporcie udział w sprzedaży komórek nie powinien się podnieść do 2006 roku, pomimo, że rozwój sieci i usług 3G w głównych obszarach metropolitalnych świata zapoczątkowany został już w 2003 roku. Do 2009 roku udział telefonów 3G w sprzedaży sięgnąć może na świecie 30%.

Najbardziej, bo o 150% w br. sprzedaż komórek trzeciej generacji wzrosnąć ma w Japonii. Według ARC na rynek kraju Kwitnącej Wiśni wejdzie 17,6 mln sztuk, co stanowi 17% wszystkich sprzedanych w komórek. Do 2009 roku sprzedaż telefonów trzeciej generacji będzie stanowić 90% sprzedaży komórek w Japonii.

Z kolei największy udział w sprzedaży mają aparaty najnowszej generacji w Korei Południowej, gdzie w br. ponad połowa telefonów komórkowych będzie obsługiwać technologię 3G. W br. wzrost wyniósł 117%. W 2009 roku udział w sprzedaży komórek 3G ma sięgnąć 91%.

Według ARC na świecie sprzeda się w br. ogółem 561 mln nowych telefonów komórkowych, o 16% więcej niż w 2003 roku (482,5 mln). Tempo wzrostu będzie słabło w ciągu najbliższych 5 lat, w miarę jak rynek się nasyci: w 2005 roku wzrost sięgnie jeszcze 10%, by w późniejszych latach osiągać wartości jednocyfrowe (7,7% w 2006, 6,4% w 2007, 4,8% w 2008). Według prognoz, w 2009 roku sprzedaż sięgnie 767 mln telefonów komórkowych, przy czym tempo wzrostu sprzedaży wynosić będzie 2,6%.