Trzecia generacja nadejdzie ze Wschodu

Według raportu ARC Group telefony komórkowe 3G będą stanowiły tylko 4% wszystkich sprzedanych w 2004 roku telefonów komórkowych. Najszybciej 3G przyjmuje się w Korei Południowej i Japonii.

Ten przewidywany w raporcie udział w sprzedaży komórek nie powinien się podnieść do 2006 roku, pomimo, że rozwój sieci i usług 3G w głównych obszarach metropolitalnych świata zapoczątkowany został już w 2003 roku. Do 2009 roku udział telefonów 3G w sprzedaży sięgnąć może na świecie 30%.

Najbardziej, bo o 150% w br. sprzedaż komórek trzeciej generacji wzrosnąć ma w Japonii. Według ARC na rynek kraju Kwitnącej Wiśni wejdzie 17,6 mln sztuk, co stanowi 17% wszystkich sprzedanych w komórek. Do 2009 roku sprzedaż telefonów trzeciej generacji będzie stanowić 90% sprzedaży komórek w Japonii.

Z kolei największy udział w sprzedaży mają aparaty najnowszej generacji w Korei Południowej, gdzie w br. ponad połowa telefonów komórkowych będzie obsługiwać technologię 3G. W br. wzrost wyniósł 117%. W 2009 roku udział w sprzedaży komórek 3G ma sięgnąć 91%.

Według ARC na świecie sprzeda się w br. ogółem 561 mln nowych telefonów komórkowych, o 16% więcej niż w 2003 roku (482,5 mln). Tempo wzrostu będzie słabło w ciągu najbliższych 5 lat, w miarę jak rynek się nasyci: w 2005 roku wzrost sięgnie jeszcze 10%, by w późniejszych latach osiągać wartości jednocyfrowe (7,7% w 2006, 6,4% w 2007, 4,8% w 2008). Według prognoz, w 2009 roku sprzedaż sięgnie 767 mln telefonów komórkowych, przy czym tempo wzrostu sprzedaży wynosić będzie 2,6%.