Trzeci etap Neostrady z FastLink

Siemens ICN wspólnie z Telekomunikacją Polską realizuje trzeci etap usługi szybkiego dostępu abonenckiego do Internetu w systemie abonenckim Neostrada. Obejmuje on wyposażenie systemu w dostęp szerokopasmowy FastLink.

Siemens Information and Communication Networks dostarcza TP rozwiązanie xDSL oparte na firmowym systemie optycznego dostępu szerokopasmowego FastLink. Rozwiązanie to, korzystając z transmisji w technologii ADSL, umożliwia zagospodarowanie istniejącej infrastruktury miedzianych kabli abonenckich Neostrady, zapewniając końcowemu klientowi transmisję z szybkością do 8 Mb/s.

W pierwszym etapie realizacji usługi szerokopasmowej, Siemens zainstalował 524 linie ADSL na terenie Warszawy (łącznie ponad 28 tys. portów ADSL). Realizowana obecnie rozbudowa Neostrady umożliwi dodatkowo instalację kolejnych 11 500 portów w 11 obszarach TP.

Rozwiązanie FastLink obejmuje moduły przeznaczone do obsługi terenów o małym zapotrzebowaniu na porty xDSL jako: moduł UMX 2 MS (do 32 portów ADSL lub 32 portów SHDSL lub 24 porty VDSL) lub moduł UMX 4 MS (64 portów ADSL lub 160 portów SHDSL lub 120 portów VDSL).

Dla abonentów na terenach o średnim lub dużym zapotrzebowaniu na porty szerokopasmowe, producent oferuje moduły o większej liczbie portów: UMX 4 S (do 192 portów ADSL lub 384 portów SHDSL lub 288 portów VDSL) oraz UMX 15 MS (do 480 portów ADSL lub 480 portów SHDSL lub 360 portów VDSL).

Dzięki wdrożeniu ADSL, jeszcze w tym roku w sieci TP mają być dostępne nowe usługi szerokopasmowe, obejmujące: wideo na żądanie, wideokonferencje, telemedycynę, telepracę, telenauczanie, bankowość elektroniczną oraz wirtualne zakupy.