Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Trojan w Gadu-Gadu

W sieci Gadu-Gadu rozsyłana jest wiadomość, której odebranie powoduje zainstalowanie konia trojańskiego. Wykorzystuje ona jeden z błędów ujawnionych kilka dni temu w kliencie Gadu-Gadu.

Wiadomość jest wysyłana z numeru 7021349, który jest numerem bramki WWW-GG. Jej odebranie powoduje ściągnięcie instalatora konia trojańskiego identyfikowanego jako Trojan.QHost.

Użytkownicy korzystający z alternatywnych klientów GG lub bramek (np. do Jabbera) nie są podatni na ten problem. Na stronie Gadu-Gadu jest również dostępna poprawiona wersja programu (http://www.gadu-gadu.pl/ )

Źródło: hacking.pl