Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Trojan dla każdego

W Internecie pojawił się zestaw do samodzielnego budowania koni trojańskich. Czyżby podziemie komputerowe rozpoczynało specyficzny "program partnerski"?

W sieci pojawił się zestaw narzędzi umożliwiających nawet ignorantom tworzenie, konfigurację i rozsyłanie koni trojańskich. Składa się on z kilku uzupełniających się elementów, dotychczas rozsyłanych oddzielnie.

Program Fantibag blokuje wybrane funkcje sieciowe Windows, aby utrudnić pracę programów antywirusowych. Kolejny program Mitglieder jest koniem trojańskim blokującym pracę antywirusów oraz zapory na poziomie systemu oraz otwierajacym port do zdalnej kontroli nad przejętym systemem. Całość dopełnia program Glieder, zarządzający resztą.

Specjaliści oceniają że zestsw ten jest przeznaczony dla mas, nie mających pojęcia o programowaniu wirusów i jego publikacja ma na celu umożliwienie nawet ignorantom tworzenie swoich botnetów. Za korzystanie z nich prawdziwe podziemie - spammerzy i phisherzy - jest gotowe płacić, ponieważ zarządzanie botnetami jest zadaniem czasochłonnym i niewdzięcznym.