Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Trochę pracy, trochę zabawy

Z badań firmy analitycznej Radicati Group wynika, że blisko 25% wiadomości e-mail przesyłanych przez pracowników korporacyjnych ma charakter prywatny i nie jest związana z wykonywanymi przez nich obowiązkami. Z drugiej strony, analizy dowodzą, że znaczny odsetek zatrudnionych wykorzystuje często swoje prywatne konta pocztowe w celach służbowych.

Ponad 72% pracowników korporacyjnych wykorzystuje firmową pocztę do zabawy - przesyłania żartów, zdjęć, plików audio i wideo. Dalsze 12% przyznaje się, iż służbowe konta służą im do przesyłania plików muzycznych, także tych nielegalnie skopiowanych. Z analiz wynika ponadto, że 25% pracowników regularnie przesyła niektóre e-maile na swoje prywatne konta pocztowe. Autorzy badań przekonują, że niebezpieczne jest ponadto wysyłanie służbowych wiadomości z kont prywatnych do czego przyznało się 62% ankietowanych. "W wyniku takich zachowań firmy tracą cenną przestrzeń dyskową na serwerach. Transfer plików multimedialnych zajmuje istotną część pasma sieciowego, naraża ponadto na pozwy związane np. z naruszaniem czyjeś własności intelektualnej " - mówi Craig Carpenter przedstawiciel Mirapoint Inc. - spółki specjalizującej się w bezpieczeństwie, będącej współautorem badań.

"Nie jest żadną tajemnicą, że pracownicy wykorzystują firmową pocztę także do celów prywatnych. Postanowiliśmy jednak dowiedzieć się w jakim stopniu. Wyniki wskazują, że w znacznie większym, niż mogliby się spodziewać pracodawcy" - podsumowuje Marcel Nienhuis, z Radicati Group.

Mirapoint określa poziom wykorzystania służbowej poczty do celów prywatnych jako alarmujący. Warto jednakże zaznaczyć, że spółka ta jest dostawcą rozwiązań do zabezpieczania poczty elektronicznej i filtrowania treści.

Badania Radicati Group realizowane były we wrześniu br. Wzięło w nich udział 363 respondentów.