Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Trigon kupił Gemius S.A.

"3 stycznia 2008 roku Trigon sfinalizował transakcję nabycia 100% akcji Gemius SA. Trigon, jako inwestor finansowy, mając na celu rozwój części badawczej Gemius SA oraz poprawienie jej rentowności, zapewni spółce finansowanie oraz przeprowadzi reorganizację struktury Grupy" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Gemius SA.

Jak informuje spółka Gemius SA, jej strategiczne cele wiążą się z inwestycjami w Europie Zachodniej oraz poszerzaniem oferty badań. Równolegle z rozwojem działalności badawczej duży nacisk zostanie położony na wykorzystanie potencjału technologicznego firmy.

-Dynamiczna działalność firmy pozwala nam realizować cele, które wcześniej były dla nas nieosiągalne. Podjęcie wyzwań, jakie stawia internet w obrębie badań, jak i nowych technologii jest naturalnym etapem rozwoju. Mając ugruntowaną pozycję na rynku badań, chcemy sięgać po nowe rozwiązania - mówi Piotr Ejdys, prezes zarządu Gemius SA. - O wyborze inwestora zadecydowały dotychczasowe sukcesy firmy Trigon oraz wspólne wartości - dodaje.

Trigon jest niezależną firmą bankowości inwestycyjnej działającą w Europie Środkowej i Wschodniej, założoną w 2001 roku. Partnerzy Trigon zsukcesem przeprowadzili szereg inwestycji na własny rachunek w tym między innymi nabyli Central Properties - producenta wody mineralnej Mazowszanka, Royal Polska Ubezpieczenia na Życie oraz Dom Maklerski Penetrator S.A.