Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Travelplanet: więcej sprzedaży on-line

Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych spółka Traveplanet planuje zwiększyć sprzedaż na pośrednictwem internetu i w ten sposób zamknąć rok na plusie. Poprawę wyników zapewnić ma nowy zarząd na czele z prezesem Marcinem Przybylskim.

Firmahttp://Travelplanet.pl zajmująca się m.in. sprzedażą ofert turystycznych za pośrednictwem internetu oraz sieci kilkunastu lokalnych punktów obsługi klienta zamierza poprawić niezbyt korzystne wyniki z roku ubiegłego poprzez maksymalizację oferty on-line - informuje "Parkiet".

Rok 2008 r. zakończył się dla Travelplanet z 1,3 mln zł straty netto oraz 17,1 mln zł przychodów ze sprzedaży. Spółka odnotowała znaczącą dynamikę wzrostu przychodów (o 30,7%), która ma być utrzymana w bieżącym roku.

Za poprawę rentowności wyników (planowany zysk EBITDA wynieść ma 1 mln zł) odpowiadać ma nowy zarząd. Marcin Przybylski, specjalista w dziedzinie zarządzania, sprzedaży i planowania finansowego, z doświadczeniem w turystyce, zastąpił na stanowisku prezesa spółki rezygnującego Tomasza Moroza, członkiem zarządu ds. finansowych została Bożena Garbińska (od stycznia 2007 r. pełniła funkcję dyrektora finansowego oraz prokurenta spółki).

<b>Marcin Przybylski</b> nowy prezes Travelplanet, w latach 2007-2008 pełnił funkcję dyrektora finansowego w Olympic Entertainment Group, gdzie stworzył dział finansowy i nadzorował wejście firmy na giełdę. Od 2004 do 2007 r. pracował jako project manager, a następnie jako dyrektor departamentu zarządzania sprzedażą w Banku BPH. W latach 1998-2003 pełnił funkcję dyrektora finansowego i członka zarządu EMI Poland oraz dyrektora zarządzającego międzynarodowej kancelarii prawniczej Linklaters. Wcześniej pracował jako senior associate consultant w Boston Consulting Group, a także w Pepsi-Cola International, Procter & Gamble.

Poprawa rentowności spółki przy utrzymaniu dotychczasowej dynamiki wzrostu przychodów ma być osiągnięta poprzez intensyfikację sprzedaży za pośrednictwem internetu (obecnie odpowiada za prawie połowę transakcji). Nowy prezes zapowiada, że udział sprzedaży on-line będzie się zwiększał po 5 pkt proc. rocznie. Na razie nie będzie rozwijana sieć naziemnych punktów obsługi klienta (obecnie jest ich 15), rozważana jest ewentualna możliwość franczyzy.

Zarząd poinformował, że niebawem widoczne bedą efekty realizowanego na przełomie 2008 r. i 2009 r. programu restrukturyzacji, który obniżył koszty o około 3 mln zł rocznie. Travelplanet ma - wg planów - zamknąć rok 2009 wynikiem netto w okolicach zera lub na niewielkim plusie.

Źródło: http://www.parkiet.com