Travelplanet: strata w IV kwartale, dobry rok 2006

Wartość sprzedaży spółki Travelplanet S.A. w całym roku 2006 wyniosła 75 mln zł i była o 95% większa niż w roku 2005. Zysk netto spółki wyniósł 0,27 mln zł w porównaniu do 0,45 mln zł straty w 2005 roku.

Travelplanet.pl SA zanotowała słabsze wyniki w IV kwartale 2006 r., ze stratą przekraczającą 0,5 mln zł.

Jak podaje spółka, strata w mniejszym stopniu była spowodowana sezonowością i tradycyjnie niższą sprzedażą w tym okresie, a w większym wyjątkowo bezśnieżną zimą, która doprowadziła do masowej rezygnacji klientów z wyjazdów na narty w Alpy. -Ponadto - dodaje nowy dyrektor finansowy Travelplanet.pl, Bożena Garbińska - na wynik finansowy netto IV kwartału 2006 roku ujemnie wpłynęły utworzone rezerwy, odpisy aktualizujące oraz podatek odroczony na łączną kwotę 0,27 mln zł.

Prezes Travleplanet.pl Tomasz Moroz, uważa cały rok 2006 za udany dla spółki. - Wartość naszej sprzedaży (TTV) była taka jak zaplanowaliśmy, dokonaliśmy modyfikacji modelu biznesowego i struktury organizacyjnej tworząc solidną bazę pod dalszy wzrost oraz poprawiliśmy rentowność spółki, choć byłaby ona wyższa gdyby nie słabsze wyniki czwartego kwartału - mówi Moroz.

Patrz także:

Rekordy obrotów Travelplanet