Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Travelplanet: prospekt emisyjny w ciągu 12 dni

Przygotowująca się do wejścia na giełdę spółka z portfela MCI, Travelplanet.pl, powinna w przeciągu niecałych dwóch tygodni opublikować prospekt emisyjny - wskazuje MCI.

W tym miesiącu Travelplanet.pl zamierza przeprowadzić emisję publiczną. W ofercie znaleźć się ma ponad 370 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Jak wskazuje prezes MCI Tomasz Czechowicz, prospekt emisyjny ma zostać opublikowany do 16 czerwca.