Travelplanet.pl: strata mniejsza niż rok temu

Spółka Travelplanet.pl zakończyła 2009 rok przychodami ze sprzedaży w wysokości 17,8 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 4 proc. w stosunku do roku 2008. Spółka zanotowała stratę netto w wysokości 0,6 mln zł, wobec 1,3 mln zł rok wcześniej. Travelplanet prowadzi rozmowy na temat połączenia z czeską spółką Invia.cz.

Blisko 18 mln przychodów ze sprzedaży oraz strata netto w wysokości 0,6 mln zł - to wynik, którym Travelplanet.pl zamyka 2009 r. Spółka liczy, że w 2010 r. zanotuje większy niż osiągnięty w 2009 r. 4 proc. wzrost przychodów i że osiągnie w ciągu najbliższych 12 miesięcy zysk netto, wynika z wypowiedzi prezesa Marcina Przybylskiego.

Zakończenie roku ujemnym wynikiem na poziomie netto nie jest powodem do dumy, jednak jeśli dokładnie przyjrzeć się naszym wynikom zauważyć można szereg pozytywnych tendencji. Pomimo spadku polskiego rynku usług turystycznych, który według szacunków wyniósł pomiędzy 20 a 30 proc., udało nam się zwiększyć przychody. Było to możliwe dzięki wyraźnej, bo aż o 0,5 p.p., poprawie relacji przychodów do obrotów. Znacząco poprawiliśmy również wynik na poziomie EBITDA, który przekroczył poziom 1 mln zł, podczas gdy w 2008 roku było to jedynie 28 tys. zł - powiedział Marcin Przybylski, Prezes Zarządu Travelplanet.pl S.A.

Rozwój Travelplanet.pl opiera się na trzech kluczowych kanałach dystrybucji - internecie, punktach obsługi klienta oraz call center. W minionym roku można było zaobserwować szybki rozwój kanału internetowego, na który przypadło 51,7 proc. całości przychodów ze sprzedaży spółki. Przychody ze sprzedaży internetowej wzrosły w ubiegłym roku o blisko 15 proc., zaś w kanale bezpośrednim utrzymały się na niemal niezmienionym poziomie. Co ważne w obu przypadkach wzrosła marża na sprzedaży brutto - dodaje Marcin Przybylski.

Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP oceniają, że spółka - zgodnie w zapowiedziami Prezesa - ma szansę zakończyć 2010 r. zyskiem netto.

Jak wynika z informacji podanych przez IS Bussines Wire, Travelplanet.pl rozmawia także o połączeniu z Invia.cz (liderem rynku internetowych usług turystycznych w Czechach) oraz prowadzi rozmowy na temat przejęć innych podmiotów. Wcześniej przedstawiciele MCI Management, która ma blisko 40% udziałów firmy, informowali że mogą połączyć ją ze swoją spółką portfelową Invia.cz, która w ten sposób zostałaby wprowadzona na GPW. Tak powstała spółka miałaby stanowić platformę do dalszej konsolidacji branży. Alternatywą dla takiego scenariusza miałby być samodzielny debiut Invia na GPW - ewentualnie jej dual listing w Warszawie i Pradze.

Źródło: Travelplanet.pl, Gazeta.pl