Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Translator Google w Gmailu

Posiadacze kont pocztowych Gmail mogą cieszyć się kolejnym rozszerzeniem funkcjonalności tej usługi. Dzięki integracji z Google Translate wiadomości e-mail mogą być automatycznie tłumaczone na 41 języków.

Nowa funkcja została dodana do poczty w ramach testu - świadczy o tym miejsce w menu Gmaila, gdzie jest dostępna. Znaleźć ją można w zakładce Laboratorium w sekcji Ustawienia.

Google przyznaje, że mechanizm tłumaczący nie jest doskonały, utrzymuje jednak, że nawet w wypadku wystąpienia błędów w translacji odbiorca wiadomości powinien przynajmniej trafnie odczytać przesłanie korespondencji. Odbiorca będzie mógł także przełączać tryb wyświetlania wiadomości z oryginału na tłumaczenie i odwrotnie.