Tracić na zwiększonej sprzedaży

Mimo wzrostu przychodów Netii, w tym z usług ISP, spółka zanotowała 102 mln zł straty po dwóch kwartałach 2001 r. Wzrosło także zadłużenie operatora do 2,4 mld zł.

Przychody Netii w II kw. wyniosły 134 mln zł i był to najlepszy wynik w ciągu ostatniego roku. W całym pierwszym półroczu 2001 obroty Netii wzrosły o 28,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wraz ze zwiększeniem wartości sprzedaży Netii udało się w tym okresie zmniejszyć straty o 65%; po sześciu miesiącach roku 2001 wynoszą one 102 mln zł. W porównaniu do I kw. br. zmniejszyły się o 21% i wyniosły 45 mln zł.

Co kwartał Netia podłącza kilkanaście tysięcy nowych linii i w czerwcu było ich już 576 tys. Rośnie udział linii do najbardziej zyskownych klientów instytucjonalnych. W czerwcu wynosił on 28%, jednak wpływy z tego tytułu zmniejsza konieczność obniżenia stawek wobec rosnącej na rynku konkurencji o ten właśnie sektor klientów. W ciągu ostatnich 18 miesięcy średni przychód na jedną taką linię spadł o 26%.

Do prawie 51 tys. wzrosła liczba usług dostępowych Netii. Od poprzedniego okresu rozliczeniowego wzrosła o 7 tys. W II kw. wygenerowali oni jednak zaledwie ok. 1,2 mln zł przychodu.

Mimo wyraźnego wzrostu popularności usług Netii z kwartału na kwartał nieprzerwanie rośnie zadłużenie Netii. Wynika to z rosnących kosztów działania, podczas gdy spadają nakłady inwestycyjne. Dla w pierwszej połowie roku 2001 nakłady Netii na zakup koncesji telekomunikacyjnych wyniosły zaledwie 2,3% zeszłorocznych. W pierwszej połowie br. Netia podniosła wynagrodzenia a zatrudnienie wzrosło o 21% w porównaniu do stanu z połowy ubiegłego roku.

Wartość netto zobowiązań długoterminowych operatora wynosi po II kw. 2,4 mld zł. W porównaniu z I kw. 2001 r. wzrosła tylko o 8%, ale w zestawieniu półrocznym (I półrocze 2000 - I półrocze 2001) aż o 60%. Obsługa odsetek w pierwszym półroczu pochłonęła 186 mln zł, a wartość zadłużenia ponad czterokrotnie przekracza wielkość kapitałów własnych Netii. Jednocześnie do 664 mln zł spadły zasoby gotówkowe operatora, które rok temu miały wartość 1,8 mld zł. Zarząd operatora utrzymuje, że jego udziałowiec, Telia, opracowuje plan finansowania działania spółki w Polsce.