Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Tolerancja dla komunikacji

Według raportu Secure Computing ponad połowa firm nie widzi nic złego w korzystaniu przez pracowników z komunikatorów internetowych, 90% - nie postrzega jako zagrożenia korzystania z programów P2P. Może to wynikać z faktu, że aż 70% przedstawicieli badanych firm bagatelizuje zagrożenie jakie stwarzają programy szpiegujące.

Według badania przeprowadzonego na zlecenie Secure Computing przez TheInfoPro, jedynie 25% przedsiębiorstw uznaje programy szpiegujące za istotny problem bezpieczeństwa sieciowego firmy. 9% respondentów nie widzi żadnego problemu, natomiast 62% uważa tego typu programy za niewielkie zagrożenie.

Programy spyware mogą być pobierane przez pracowników nieświadomie w trakcie instalowania aplikacji p2p. 51% przedsiębiorstw nie sądzi jednak aby korzystanie z oprogramowania do współdzielenia plików było dużym problemem, a 40% nie widzi zagrożenia wcale.

Ponadto, 54% przedsiębiorstw biorących udział w badaniu Secure Computing nie widzi nic złego w używaniu komunikatorów internetowych, a ponad 80% uważa, że korzystanie z prywatnego konta e-mail w trakcie pracy jest niewielkim bądź żadnym problemem.

Wyniki badania Secure Computing moga być niepokojące w świetle innych raportów: według badania EarthLink na przeciętnym komputerze PC jest zainstalowanych 28 programów szpiegujących, a według badań Dell'a są one przyczyną 12% wszystkich zgłoszeń serwisowych dotyczących niesprawności komputerów.