Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

To nie jest patent na hiperłącza

Amerykański sąd odrzucił pozew skierowany przez British Telecommunications przeciwko Prodigy Communications, jednej z pierwszych w USA firm ISP. BT testowała swoje prawa do technologii hiperłącza: brytyjski telekom uważa, że opatentował ją na długo przed powstaniem Internetu i domaga się z tego tytułu opłat licencyjnych.

Amerykański sąd federalny odrzucił roszczenia BT w sprawie korzystania z hiperłączy. BT złożyło w amerykańskim urzędzie patentowym wniosek o opatentowanie rozwiązania służącego do nawigacji po systemach tekstowych (tzw. Sargent patent) w 1976; i otrzymało go w 1989 roku. Rozwiązanie, powstało w brytyjskim Głównym Urzędzie Pocztowym, który następnie został podzielony pomiędzy Pocztę i British Telecom.

W 2000 roku BT ogłosił, że posiada prawa do hiperłączy stosowanych w Internecie. Wkrótce potem złożył pozew przeciwko firmie Prodigy – pierwszemu amerykańskiemu ISP (firma powstała w 1984 roku). Sprawa miała być precedensem, który pozwoli brytyjskiemu operatorowi zarabiać na wszystkich przedsięwzięciach intenretowych. Prodigy wchodzi obecnie w skład SBC Communications.

Według orzeczenia sądu, na podstawie przedstawionych dowodów nie można stwierdzić, że Prodigy naruszył prawa patentowe BT, uczestniczył w naruszeniu tego patentu lub przyczynił się do tego, że inni te prawa łamią.

BT rozważa odwołanie od decyzji.