Tłuste lata dla m-commerce

Według prognoz opublikowanych przez firmę badawczą Analysys, dochody europejskich operatorów osiągnięte z gier online dostępnych poprzez telefony komórkowe, wzrosną z 255 mln EUR w 2002 roku do 3 mld w roku 2005.

Zdaniem analityków w ciągu najbliższych trzech lat, gry dostępne do pobrania na telefony komórkowe staną się jednym z najczęściej pobieranych "dóbr", a tym samym jednym z filarów tego źródła dochodów operatorów komórkowych. Gry mają wyprzeć dominujące dziś dzwonki i loga.

Innymi usługami mobilnymi, które stanowić mają o wzroście przychodów w tym sektorze, mają być serwisy informacyjne oparte na wiadomościach MMS, oraz interaktywne serwisy takie jak m.in. głosowania za pomocą SMS'ów w programach telewizyjnych i radiowych.

Zgodnie z prognozami, całkowite dochody z usług mobilnych, w tym z serwisów rozrywkowych mają wzrosnąć z 2 mld EUR w roku bieżącym do 11 mld w roku 2005.