Time Warner zwiększył przychody i zysk

Time Warner w III kw. odnotował znaczący wzrost zysku netto w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W okresie lipiec-wrzesień medialny gigant zarobił 541 mln USD, wobec 57 mln USD rok wcześniej. Przychody Time Warner wzrosły o 4 proc. w ujęciu rocznym do 10,3 mld USD.

Internetowy oddział TW – AOL odnotował w III kw. dalszy spadek liczby użytkowników, których ubyło 638 tys. Przychody ze sprzedaży reklam zmniejszyły się o 33 proc. w porównaniu z II kw. rozliczeniowym.

Za cały rok 2003 Time Warner spodziewa się kilkuprocentowego wzrostu przychodów z 21 mld uzyskanych w 2002 r. Prognozy dla AOL zakładają mniejsze niż ubiegłoroczne przychody w wysokości 9,1 mld USD. Przychody z reklam mają się obniżyć o 34-45 proc. z 1,3 mld USD rok temu.

W październiku medialny koncern zrezygnował z używania w nazwie członu AOL, powracając do poprzedniej nazwy Time Warner oraz giełdowego symbolu TWX. Połączenie z firmą America Online nastąpiło w styczniu 2001. Wartość transakcji wynosiła nieco ponad 106 mld USD. Po połączeniu medialny konglomerat był wart 208 mld USD.