Time Warner już definitywnie bez AOL

Ostatecznie nazwa "AOL" została usunięta z nazwy koncernu AOL Time Warner. Tym samym na giełdzie znaleźć ją można pod starym symbolem "TWX", używanym zanim doszło do połączenia z AOL.

Przedstawiciele firmy podkreślili, że zmiana nazwy pociągnie za sobą wydatki rzędu 500 tys. USD. Priorytetem jest stworzenie nowego logo dla korporacji, które powinno znaleźć się przed centralnym budynkiem firmowym.

Decyzja o zmianie nazwy została jednogłośnie zaakceptowana przez członków zarządu firmy. Wielu z nich zaznaczyło, że dołączenie słowa „AOL” wpłynęło niekorzystnie na wartość akcji giełdowych firmy.

Zmianę zaproponował w sierpniu prezes AOL, podkreślając, że marka firmy przestaje kojarzyć się wyłącznie z Internetem, co źle wpływa na pozycję przedsiębiorstwa na e-rynku.

Przypomnijmy, że połączenie AOL z Time Warner nastąpiło w styczniu 2001 roku.