Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Theseus: w poszukiwaniu Web 3.0

Theseus to zaawansowany program badawczy dotyczący rozwoju nowego Internetu, tzw. Web 3.0. Ma on na celu stworzenie nowych rozwiązań technologicznych związanych z wyszukiwaniem informacji. Projekt jest dofinansowany z funduszy europejskich.

Oczekiwanymi rezultatami projektu będą nowatorskie produkty, narzędzia, usługi i modele biznesowe dla WWW, jak również usługi dla społeczeństwa wiedzy jutra. Główny nacisk położono na technologie semantyczne, które nie określają treści (słowa, obrazy i dźwięki) konwencjonalnymi metodami (połączeniem liter), ale są w stanie rozpoznać i umieścić znaczenie treści w odpowiednim kontekście.

Używając tych technologii, programy komputerowe będą mogły "zrozumieć" kontekst, w którym przechowywane były dane. W dodatku, dzięki stosowaniu reguł wnioskowania, komputery będą mogły wyciągać logiczne wnioski z kontekstu oraz niezależnie rozpoznawać i tworzyć połączenia pomiędzy różnymi częściami informacji z różnych źródeł. Łącząc dzisiejszy Web 2.0 z otwartą i interaktywną filozofią sieci semantycznych, zrobimy duży krok w kierunku Internetu nowej generacji, tzw. Web 3.0 (Web 3.0 = Web 2.0 + sieci semantyczne).

Naszym zdaniem, technologie semantyczne staną się fundamentem nadającym aktualnemu Internetowi nowy kształt. Internet nowej generacji (Web 3.0) znacznie ułatwi dostęp do ustrukturalizowanej, globalnej wiedzy poprzez bardziej precyzyjny dostęp do żądanych w danym momencie informacji.

Theseus: w poszukiwaniu Web 3.0

Ontologia obrazująca przykładowe zależności projektu Theseus.

Należy dodać, że Theseus nie będzie tylko kolejną wyszukiwarką typu Google czy Altavista. Różne scenariusze użycia projektu będą skierowane do różnych grup odbiorców. Naukowcy i architekci projektu interesują się potrzebami indywidualnych klientów, ale również chcą stworzyć warunki, które udostępniłyby technologie Theseus korporacyjnym użytkownikom, chcącym oferować szybki i łatwy dostęp do ich aplikacji. Mając to na uwadze, struktura systemu jest tak budowana, aby umożliwić korporacyjnym użytkownikom przystosowanie technologii Theseus jak najmniejszym wysiłkiem do własnych wymagań, zamiast tworzyć nowe produkty od zera. Oznacza to, że w przyszłości firmy będą w stanie zaoszczędzić czas i pieniądze, jak również polepszyć jakość produktów przez częściowe lub całkowite użycie wypracowanych rozwiązań.

Jak wspominaliśmy już wcześniej, Theseus to nie tylko kolejna wyszukiwarka, lecz przede wszystkim projekt badawczy, którego celem jest wypracowanie nowych standardów w dziedzinie webu. Oprócz badań nad rozwojem narzędzi do zarządzania reprezentacją wiedzy wspieranej ontologią, konsorcjum pracuje również nad nowymi algorytmami maszynowego uczenia się, wrażliwymi na sytuacje systemami inteligentnego przetwarzania dialogu oraz innowacyjnymi interfejsami użytkownika. Rozwijane procesy zarządzania prawami cyfrowymi - DRM (Digital Rights Management) mają pozwolić posiadaczom intelektualnej własności treści multimedialnych na lepszą ich ochronę.

Partnerzy naukowi prowadzą również badania nad automatycznym indeksowaniem i archiwizowaniem treści multimedialnych, takich jak proces automatycznego wytwarzania metadanych dla obrazów, dźwięków, filmów czy też kontekstowe rozpoznanie obrazu wideo. Kluczowe będzie tutaj również zbudowanie ujednoliconego modelu wiedzy.

Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New replica rolex watches are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.