Teta podsumowuje

W I półroczu 2003 r. wrocławski producent oprogramowania uzyskał 15 mln zł przychodu i 1,8 mln zł zysku netto. Firma chce utrzymać obecną dynamikę sprzedaży i zamknąć cały rok przychodem na poziomie 30 mln zł. Udział Tety w polskim rynku pakietów ERP wynosi obecnie 3,5%.

Firma spodziewa się, że już w 2006 r. zostanie on zwiększony do 7%. Teta zamierza aktywniej działać na rynku MSP, pozyskując nowych partnerów do wdrożeń takich rozwiązań jak Teta Biznes Partner (następca systemu TETA_C) czy nowego systemu TETA CRM opracowanego wraz z firmą Process4E. Teta zainteresowana jest ponadto sprzedażą swoich produktów poza Polską. Firma myśli głównie o rynku czeskim i węgierskim.

Zarząd firmy spodziewa się, że do końca 2003 r. udział Tety w polskim rynku EAS (Enterprise Application Suite) wzrośnie do ok. 4%.