Terra Lycos z rekordową stratą

Terra Lycos, firma internetowa z Hiszpanii zanotowała w ubiegłym roku rekordową stratę w wysokości ponad 2 mld euro.

Strata Terra Lycos, która wyniosła 2,01 mld euro, spowodowana była w znacznej mierze odpisem na pokrycie strat jakie przyniósł amerykański portal Lycos. Jednocześnie też przychody Terra Lycos z działalności medialnej obniżyły się w roku 2002 o 20% i wyniosły 359 mln euro.

Całkowite przychody firmy wyniosły natomiast 621 mln euro, a złożyły się na nie także przychody z usług dostępowych do Internetu. Przychody z tej działalności były jednak wyższe o 7% niż rok wcześniej i wyniosły 262 mln euro.