Telmax: 26-proc. wzrost w dniu debiutu

Notowania bydgoskiego Telmaksu podczas giełdowego debiutu wzrosły o 26% w stosunku do ceny odniesienia, ustalonej na 98,5 zł.

Kurs debiutu bydgoskiego Telmaksu wyniósł 125 zł i był o 26% wyższy od ustalonej ceny odniesienia. W czwartek, w transakcji pakietowej po tej cenie za akcję, właściciela zmieniło 17,2 tys. walorów spółki, co odpowiada 9,3% kapitału firmy. Pakiet akcji takiej wielkości, odpowiadający 7,4% głosów na WZA Telmaksu, był w posiadaniu jednego z trzech funduszy (Warta Vita), stanowiących wraz z trzema osobami fizycznymi akcjonariat spółki.

Telmax jest 16 spółka informatyczną, której akcje są notowane na warszawskiej giełdzie. Spółka zajmująca się integracją systemów teleinformatycznych istnieje od 1994 roku.