Telia ma więcej Netii

Telia AB zwiększyła swój udział w Netii do 48,06%. Nie ma jednak żadnych nowych przesłanek, by sądzić, że udział Telii przekroczy 50%.

Strategiczny inwestor Netii, szwedzka Telia AB, zwiększyła swój udział w polskim operatorze telefonii przewodowej. Udział Telii wzrósł z 40,18% do 48,06%. Oznacza to, że Telia zamierza dotrzymać danego w połowie grudnia ub.r. słowa o dalszym finansowaniu działalności Netii oraz restrukturyzacji zadłużenia sięgającego niemal 4 mld zł.

Nabycie kolejnych akcji przez Telię

odbyło się poprzez przejęcie ich od swojego podmiotu zależnego, Telii Holdings Polen. Udziały Telii nie przekroczą jednak najprawdopodobniej 50%, ponieważ straty Netii obciążały by wówczas wyniki szwedzkiego telekomu. Telia chce, by obligatariusze Netii zgodzili się na zamianę obligacji na akcje operatora.