Telewizja źródłem wiadomości

Amerykanie coraz rzadziej czytają gazety, częściej za to szukają informacji w internecie, ale to telewizja pozostaje najważniejszym źródłem wiadomości.

Jak wynika z raportu Pew Research Center, młodsi ludzie chętniej sięgają po informacje do Sieci, starsi wolą media tradycyjne, takie jak telewizja i gazety.

Badanie pokazało, że coraz więcej ludzi czerpie informacje z internetu, ale istnieje znacząca grupa osób wykształconych i dobrze sytuowanych, które używają zarówno źródeł tradycyjnych jak i on-line. Pew nazywa tych ludzi "integratorami" - stanowią aż 23% ankietowanych. To oni są grupą, na której na ogół najbardziej zależy reklamodawcom.

Największa grupa nowych konsumentów, 46% ankietowanych, ogląda informacje w telewizji nawet kilka razy dziennie. Jest to frakcja najstarszych osób, mediana wieku to 52 lata, jest to też najmniej wpływowa grupa - 43% to osoby bezrobotne, często nawet nie posiadające komputera.

Grupa, która czerpie informacje głównie z internetu to najmłodsza frakcja ankietowanych, z medianą wieku 35 lat. Jest to także najmniejsza grupa - stanowi 13% uczestników badania. Mniej niż połowa ogląda regularnie informacje w telewizji, 80% skończyło college. Ankietowani z tej grupy dwa razy chętniej czytają informacje w wydaniu internetowym gazety niż w jej wersji papierowej.