Telewizja medium najbardziej godnym zaufania

Tradycyjne media, jak prasa i telewizja wzbudzają dużo większe zaufanie odbiorców niż serwisy internetowe i blogi, wynika z ankiety przeprowadzonej przez brytyjską firmę Telecom Express.

Za najbardziej godny zaufania środek przekazu respondenci uznali telewizję, wskazało na nią 66% osób. Tyle samo osób wskazało na rodzinę i znajomych. Dzienniki znalazły się na drugim miejscu z wynikiem 63%. Według ankietowanych radio jest trzecim najbardziej wartościowym środkiem przekazu, wskazało na nie 59% osób.

Informacje pochodzące z serwisów internetowych obdarzyło zaufaniem 36% ankietowanych a z blogów zaledwie 24%.

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród 1000 obywateli Wielkiej Brytanii.

Źródło: Telecom Express