Teleusługi medyczne przez satelitę

Alcatel został koordynatorem badawczo-rozwojowego projektu Healthware współfinansowanego przez Komisję Europejską. Celem Healthware, realizowanego przez 19 partnerów działających w europejskim konsorcjum, jest wspieranie satelitarnych usług telemedycznych wykorzystujących technologie DVB-RCS (Digital Video Broadcasting-Return Channel by Satellite).

Technologia DVB-RCS Alcatel Space umożliwi satelitarną i szerokopasmową transmisję z dowolnej placówki medycznej (szpitala, kliniki, domu starców, przychodni) oraz interaktywne zasięganie opinii innych lekarzy w specyficznych sytuacjach zdrowotnych, a także udzielanie wideopomocy w procedurach chirurgicznych. Projekt Healthware, przeznaczony do współdziałania między platformami DVB-RCS, pozwoli na integrację z rozwiązaniami mobilnymi i naziemnymi za pośrednictwem platform aplikacyjnych operujących w standardach otwartych.

Trzyletnia realizacja satelitarnego projektu Healthware będzie koncentrować się na pomocy w przewlekłych schorzeniach układu oddechowego, kardiologii i onkologii, dokonywanych w kilku obszarach działalności: szkoleń medycznych, telekonsultacji, zasięgania opinii innych lekarzy oraz usług domowych. Zaawansowane usługi medyczne oraz funkcjonowanie infrastruktury komunikacyjnej zostanie zrealizowane za pośrednictwem platformy w ośrodku Alcatel Space w Cannes, a następnie wdrożone w sieciach pilotażowych w całej Europie. Wartość trzyletniego projektu szacuje się na 5,5 mln EUR, z czego 3,7 mln EUR jest finansowane przez Komisję Europejską. W programie telemedycznym Alcatel Space uczestniczy również Polska.