Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Teleusługi medyczne przez satelitę

Alcatel został koordynatorem badawczo-rozwojowego projektu Healthware współfinansowanego przez Komisję Europejską. Celem Healthware, realizowanego przez 19 partnerów działających w europejskim konsorcjum, jest wspieranie satelitarnych usług telemedycznych wykorzystujących technologie DVB-RCS (Digital Video Broadcasting-Return Channel by Satellite).

Technologia DVB-RCS Alcatel Space umożliwi satelitarną i szerokopasmową transmisję z dowolnej placówki medycznej (szpitala, kliniki, domu starców, przychodni) oraz interaktywne zasięganie opinii innych lekarzy w specyficznych sytuacjach zdrowotnych, a także udzielanie wideopomocy w procedurach chirurgicznych. Projekt Healthware, przeznaczony do współdziałania między platformami DVB-RCS, pozwoli na integrację z rozwiązaniami mobilnymi i naziemnymi za pośrednictwem platform aplikacyjnych operujących w standardach otwartych.

Trzyletnia realizacja satelitarnego projektu Healthware będzie koncentrować się na pomocy w przewlekłych schorzeniach układu oddechowego, kardiologii i onkologii, dokonywanych w kilku obszarach działalności: szkoleń medycznych, telekonsultacji, zasięgania opinii innych lekarzy oraz usług domowych. Zaawansowane usługi medyczne oraz funkcjonowanie infrastruktury komunikacyjnej zostanie zrealizowane za pośrednictwem platformy w ośrodku Alcatel Space w Cannes, a następnie wdrożone w sieciach pilotażowych w całej Europie. Wartość trzyletniego projektu szacuje się na 5,5 mln EUR, z czego 3,7 mln EUR jest finansowane przez Komisję Europejską. W programie telemedycznym Alcatel Space uczestniczy również Polska.