Telepraca w kodeksie pracy

Sejm przyjął zmiany w kodeksie pracy regulujące zasady pracy "na odległość" - obowiązki telepracownika oraz jego pracodawcy.

Zgodnie z nowymi przepisami, osoba starająca się o pracę będzie mogła wybrać telepracę jako jedną z form zatrudnienia. Wybór telepracy będą mieli także już zatrudnieni pracownicy. Pracodawca z kolei będzie miał obowiązek dostarczenia sprzętu do telepracy, pokrycia kosztów jego instalacji i serwisu, szkoleń oraz ubezpieczenia.

Według ustawy, pracownik i telepracownik będą traktowani jednakowo (nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansów, szkoleń etc.). Ponadto ustawa zakazuje pracodawcy wypowiadania umowy osobie, która nie zgodziła się na pracę zdalną.

Za ustawą głosowało 425 posłów, trzech było przeciw a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.