Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Telepraca w kodeksie pracy

Sejm przyjął zmiany w kodeksie pracy regulujące zasady pracy "na odległość" - obowiązki telepracownika oraz jego pracodawcy.

Zgodnie z nowymi przepisami, osoba starająca się o pracę będzie mogła wybrać telepracę jako jedną z form zatrudnienia. Wybór telepracy będą mieli także już zatrudnieni pracownicy. Pracodawca z kolei będzie miał obowiązek dostarczenia sprzętu do telepracy, pokrycia kosztów jego instalacji i serwisu, szkoleń oraz ubezpieczenia.

Według ustawy, pracownik i telepracownik będą traktowani jednakowo (nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansów, szkoleń etc.). Ponadto ustawa zakazuje pracodawcy wypowiadania umowy osobie, która nie zgodziła się na pracę zdalną.

Za ustawą głosowało 425 posłów, trzech było przeciw a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.