Telemedycyna - dzięki internetowi ze szpitala wypiszą nas wcześniej

Od 1 lutego trwa badanie rynku w ramach projektu Medical Care Continuity (MCC) w 4 państwach - w Polsce, Belgii, Francji i Włoszech. Projekt ma na celu zapewnienie ciągłości opieki zdrowotnej po wypisaniu przewlekle chorego pacjenta ze szpitala. Wypisaniu wcześniejszemu...

Projekt MCC odpowiada na zapotrzebowanie starzejącej się Europy, gdzie przybywa przewlekle chorych, brakuje personelu medycznego, a koszty publicznej opieki zdrowotnej są wysokie. Dzięki hospitalizacji w domu pacjenci unikają też powikłań pochodzenia szpitalnego. Dodatkową korzyścią jest fakt przebywania chorego wśród swoich bliskich.

Nowe świadczenia na poziomie opieki szpitalnej dzięki telemedycynie będą możliwe w domu pacjenta. Jest to rozwiązanie znacznie tańsze niż hospitalizacja w placówce zdrowotnej. Wskazują na to pierwsze doświadczenia Polikliniki Tor Vergata z Rzymu przeprowadzone w ramach projektu MCC na grupie 15 pacjentów cierpiących na cukrzycę. Aparatura tele-assistance złożona była z trzech części - jednej znajdującej się w szpitalu, drugiej w domu pacjenta i trzeciej w centrum AXA Assistance - firmy oferującej usługi typu assistance, w tym dowóz posiłów, leków i opiekę pielęgniarską. Okazało się, że wypisanie pacjentów ze szpitala było możliwe średnio 22 dni przed planowaną datą, a koszty hospitalizacji były niższe o około 50%.

W tej chwili projektem objęci są przewlekle chorzy na raka, ale usługa kompleksowej obsługi w domu ma być rozszerzana na pacjentów cierpiących na inne przewlekłe choroby. I na kolejne kraje, jeśli pomysł się sprawdzi.

Projekt MCC (Ciągłość Opieki Zdrowotnej) jest w 50% finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu eTEN - części planu działań eEurope 2005, który wspiera wdrożenie oraz rozwój usług i aplikacji elektronicznych. Polska została wybrana do projektu zgodnie z założeniem, że ma się tam znaleźć jeden z nowych krajów Unii Europejskiej.

Partnerem projektu w Polsce jest - obok AXA Assistance Polska - Telekomunikacja Polska S.A.

W tej chwili na wykorzystanie aplikacji elektronicznych w opiece nad pacjentem wydawany jest około 1% europejskich budżetów na zdrowie publiczne. Według planów Unii Europejskiej opieka medyczna oparta na sieci ma do 2025 roku stanowić 5% budżetów. Pierwszym krokiem ku e-medycynie ma być wprowadzenie elektronicznego systemu identyfikacji pacjentów pochodzących z UE już w 2006 roku. Do 2008 roku mają być możliwe telekonsultacje z lekarzem oraz telemonitoring stanu zdrowia przewlekle chorych przebywających w domu.