Telekomunikacja pozwala zmniejszyć straty

Marconi – największy brytyjski producent urządzeń dla sieci optycznych ogłosił, że wzrost sprzedaży pozwolił mu na zmniejszenie strat w drugim i trzecim kwartale tego roku.

Strata netto wyniosła 208 mln USD wobec 330 mln USD w analogicznym okresie poprzedniego roku. Udało się ją zmniejszyć o 32%.

Na większą sprzedaż wpłynęły przede wszystkim zamówienia z sektora telekomunikacyjnego wdrażającego nowe usługi, jak transmisja głosu i danych, za pośrednictwem Internetu. Sprzedaż dla tego sektora wzrosła o 65%. Całkowita wartość sprzedaży natomiast wzrosła z 3,5 mld USD do 4,5 mld USD.

Analitycy obawiają się jednak czy ilość zamówień nie zacznie spadać, wobec znacznych nakładów jakie firmy telekomunikacyjne ponoszą na zakupy licencji na świadczenie kolejnych usług (Internet, telefonia komórkowa). Prezes firmy Lord Simpson neguje te obawy. Wskazuje, że ograniczyć inwestycje będą musiały małe kompanie, klientami Marconiego są natomiast przede wszystkim duże firmy. Są to, jego zdaniem, pewni partnerzy na długi okres.

Marconi znany był wcześniej jako General Electric. W zeszłym roku sprzedał swój potężny dział produkcji na potrzeby wojska i zmienił nazwę. Nowa firma specjalizuje się w produkcji na rzecz przemysłu telekomunikacyjnego. Zainwestowała w badanie tej dziedziny w tym roku 452 mln USD (o 56% więcej niż w zeszłym).