Telekomunikacja nie ma gotowej strategii wobec WP

Oo 1 września br. na mocy lipcowej ugody zawartej między mniejszościowymi akcjonariuszami portalu Wirtualna Polska a Telekomunikacją Polską, operator zaczął sprawować kontrolę nad portalem. Na członka zarządu ds. finansowych została mianowana Dominika Herburt-Heybowicz, dotychczas doradca członka zarządu TP SA ds. finansów w zakresie Corporate Finance. Wciąż jest ona jedyną osobą w zarządzie spółki WP. Rynek z ciekawością i niecierpliwością czeka na deklarację strategii Telekomunikacji wobec Wirtualnej Polski. Kiedy się doczeka?

Telekomunikacja nie ma gotowej strategii wobec WP
Mianowana na członka zarządu Dominika Herburt-Heybowicz jest absolwentką Politechniki Warszawskiej. Ukończyła także studia podyplomowe MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz studia podyplomowe w ramach programu "Copernic" w Paryżu. Karierę zawodową rozpoczęła w departamencie Corporate Banking Citibanku. Pracowała następnie w amerykańskiej firmie konsultingowej Andersen Consulting. Doświadczenie w dziedzinie bankowości inwestycyjnej nabyła w Londynie, w departamencie Corporate Finance, w zespole Media/Telekomunikacja francuskiego banku Paribas. Do obowiązków Dominiki Herburt-Heybowicz w czasie pracy dla Grupy TP, na stanowisku doradcy członka zarządu ds. finansów w zakresie Corporate Finance, należała ocena działalności spółek zależnych, analiza wybranych przedsiębiorstw pod kątem restrukturyzacji i potencjalnych zmian kapitałowych, wycena oraz udział w negocjacjach z potencjalnymi inwestorami oraz/lub pozostałymi udziałowcami.

Czy planuje Pani jakiekolwiek większe zmiany personalne w Wirtualnej Polsce?

Nie. Na razie takich planów nie mam.

W czasie konferencji wspomniała Pani, że poszukiwani są nowi członkowie zarządu spółki.

Powiedziałam, że zarząd jest w trakcie formowania. Nie wyobrażam sobie, by taką spółką mogła zarządzać jedna osoba. W zarządzie pełnię funkcję członka zarządu do spraw finansów. Skład zarządu na pewno będzie liczniejszy niż jednoosobowy.

Czy Pani funkcja jest tymczasowa czy też została Pani członkiem zarządu WP na okres przejściowy?

Telekomunikacja nie ma gotowej strategii wobec WP
Mam nadzieję, że w Wirtualnej Polsce będę pracować docelowo. Oczywiście zarząd jest wybierany przez właściciela i to on zadecyduje o składzie zarządu. Mogę tylko powiedzieć, że ja osobiście mam nadzieję, że będę mogła nie tylko w tym momencie sprawować tę funkcję, ale też przez najbliższe lata.

Czy może Pani powiedzieć kto, czy też jaki dział w Telekomunikacji Polskiej jest odpowiedzialny za opracowanie strategii wobec Wirtualnej Polski. Chciałabym wiedzieć, kogo - skoro nie Pani - można pytać o plany wobec spółki.

Powiem zupełnie otwarcie. W trudnych czasach konfliktu sprawami Wirtualnej Polski zajmował się Roger de Bazelaire, członek zarządu ds. finansów. W obecnej nowej sytuacji spółka ma szansę na dynamiczny rozwój, więc Wirtualną Polską zajmować się będzie wiceprezes zarządu ds. Marketingu i Obsługi Klientów Pierre Hamon. Jego zespół zajmuje się sprawami klientów i biznesem od strony operacyjnej, marketingowej i sprzedażowej. WP jest więc pod jego skrzydłami. Natomiast na pytanie, kto fizycznie zajmuję się w Telekomunikacji Wirtualną Polską, nie mogę odpowiedzieć.

Telekomunikacja Polska ma siedmiu członków zarządu. Każdy z nich, oprócz swojej zwykłej działalności ma pod opieką różne spółki zależne, w zależności od ich specyfiki. Dla zobrazowania: taka spółka jak Otwarty Rynek Elektroniczny podlega członkowi zarządu do spraw techniki, bo jest to typowo techniczna spółka. Portal ma tak naprawdę dwie nogi. Ma nogę medialną i nogę IT, ale zdecydowanie portal jest nastawiony na użytkowników i dlatego wchodzi w kompetencje tego członka zarządu, który zajmuje się sprawami klientów, usługami dla domu i biznesu.

W czasie konferencji usłyszała Pani pytanie o strategię Telekomunikacji wobec Wirtualnej Polski. Odmówiła Pani odpowiedzi, podkreślając, że reprezentuje Pani Wirtualną Polskę, nie Telekomunikację. Przypomniała też Pani, że WP jest w rękach Telekomunikacji dopiero od trzech tygodni. To oczywiście prawda, ale z drugiej strony wiadomo, że od pewnego czasu TP przymierzała się do przejęcia WP.

Tak, ale nie było przecież wiadomo, w jakim czasie się to ziści. Ziściło się szybko, ale myślę, że równie dobrze mogło to zająć rok. Planowanie strategii firmy, szczególnie w takim sektorze, na rok wcześniej mija się z celem. Tak naprawdę wszyscy czekali z pracami, aż sprawa się wyklaruje. Nikt nie chciał przykładać swojej ręki w coś, co nie było pewne.

W momencie, gdy sprawa została zamknięta, ruszyły prace. Wiadomo, że strategii długofalowej, na wiele lat nie tworzy się w jeden czy dwa tygodnie.

Trzeba powiedzieć, że jesteśmy częścią całej Grupy Telekomunikacja Polska. Według mojej wiedzy, Grupa ma opowiedzieć o swojej strategii pod koniec października. Na pewno wtedy pojawi się też informacja, w jaki sposób Wirtualna Polska wpisuje się w tę strategię. Trzeba cierpliwie poczekać.

***

Wirtualna Polska spodziewa się zakończyć rok zyskiem netto oraz zyskiem operacyjnym powiększonym o amortyzację (EBITDA). Już pierwsze półrocze przyniosło zysk netto w wysokości 0,9 mln zł, podczas gdy w analogicznych okresie rok temu spółka odnotowała 5,4 mln zł straty netto. Udział procentowy portalu w rynku reklamy internetowej wynosi obecnie 25%. W przyszłym roku portal zamierza go zwiększyć do 32%. W czasie konferencji, członek zarządu - Dominika Herburt-Heybowicz - zapowiedziała, że Wirtualna Polska ma nadzieję, że spółka będzie finnsowała swój rozwój - przynajmniej na razie - ze środków własnych.