Telekomunikacja: dwucyfrowe tempo wzrostu

Polski rynek telekomunikacyjny wzrośnie w 2004 r. o ponad 13%, do 2007 roku będzie rósł nadal w tempie dwucyfrowym, głównie za sprawą usług telefonii komórkowej i dostępowych. Pod względem usług telekomunikacyjnych nie odbiegamy może drastycznie od sąsiadów, daleko nam przede wszystkim jednak do poziomu "starej" Unii.

Według przygotowanego przez firmę PMR raportu "Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2004", wartość polskiego rynku w 2004 r. zwiększy się o 13,2%. W latach 2005-2007 także nastąpi wzrost, głównie w dzięki rozwojowi telefonii komórkowej, usług transmisji danych i szerokopasmowego dostępu do internetu. Przeciętna roczna stopa wzrostu w latach 2004-2007 ma wynieść 11,7%.

Telekomunikacja: dwucyfrowe tempo wzrostu

Poprawiania się koniunktury w branży może dowodzić wzrost obliczanego przez PMR Indeksu Koniunktury Telekomunikacyjnej. Notowanie indeksu powstało w oparciu o sondaż wśród menedżerów 68 polskich firm telekomunikacyjnych; w br. notowanie wynosi 0,48 punktu (przed rokiem 0,28 punktu, w 2002 - 0,01).

Głównymi czynnikami wzrostu rynku w najbliższych latach będzie telefonia komórkowa oraz sektor transmisji danych i szerokopasmowego internetu. Wartość segmentu telefonii stacjonarnej będzie się zmniejszać. Warto zauważyć, że jak wynika z raportu już w 2003 roku wartość rynku komórkowego i stacjonarnego niemal się zrównały. Nasycenie usługami mobilnymi jest w Polsce wyższe niż stacjonarnymi już od 2002 roku, w br. sięgnie już ponad 20 punktów procentowych. Według PMR ważnym zjawiskiem będzie wzrost liczby użytkowników szerokopasmowego dostępu do internetu. Według PMR najlepsze perspektywy stoją w Polsce przed technologią ADSL. Potwierdzają to wypowiedzi ankietowanych przez PMR menedżerów firm telekomunikacyjnych.

Telekomunikacja: dwucyfrowe tempo wzrostu

Warto jeszcze przyjrzeć się porównaniu z sytuacją na rynkach krajów sąsiednich. Tylko nieznacznie odbiegamy poziomem nasycenia telefonią stacjonarną od poziomu Węgier czy Czech, wszystkie te trzy kraje mają jednak jeszcze w tym względzie spore zaległości wobec piętnastu krajów "starej" Unii. Wyraźnie natomiast odbiegamy poziomem nasycenia usługami komórkowymi - zarówno od naszych bezpośrednich "towarzyszy w transformacji ustrojowej" jak i od Piętnastki. W tym względzie zresztą to Czechy nadają ton, z nasyceniem na poziomie daleko wyższym od przeciętnej w "starej" Unii. Nasza pozycja pod względem nasycenia usługami internetowymi, w tym szerokopasmowymi jest natomiast nadal słaba w porównaniu do krajów "starej" Unii, do której przede wszystkim powinniśmy mierzyć.

Telekomunikacja: dwucyfrowe tempo wzrostu

Do najważniejszych wydarzeń na polskim rynku telekomunikacyjnym w ciągu ostatniego roku, analitycy zaliczają zmianę strategii operatorów komórkowych i wejście w życie nowego Prawa Telekomunikacyjnego, choć na praktyczną implementację niektórych jego zapisów przyjdzie poczekać nawet do 2006 r.

Według raportu PMR, w najbliższych latach obraz polskiego rynku telekomunikacyjnego będzie charakteryzować m.in. dalsze obniżanie się cen usług telekomunikacyjnych, szybki wzrost penetracji telefonii komórkowej i coraz powolniejszy stacjonarnej, ciągły i stabilny wzrost liczby użytkowników Internetu, w tym szerokopasmowego, kontynuacja fuzji i przejęć, rosnąca konkurencyjność rynku i coraz większa jego faktyczna liberalizacja.