Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Telekomunikacja: dwucyfrowe tempo wzrostu

Polski rynek telekomunikacyjny wzrośnie w 2004 r. o ponad 13%, do 2007 roku będzie rósł nadal w tempie dwucyfrowym, głównie za sprawą usług telefonii komórkowej i dostępowych. Pod względem usług telekomunikacyjnych nie odbiegamy może drastycznie od sąsiadów, daleko nam przede wszystkim jednak do poziomu "starej" Unii.

Według przygotowanego przez firmę PMR raportu "Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2004", wartość polskiego rynku w 2004 r. zwiększy się o 13,2%. W latach 2005-2007 także nastąpi wzrost, głównie w dzięki rozwojowi telefonii komórkowej, usług transmisji danych i szerokopasmowego dostępu do internetu. Przeciętna roczna stopa wzrostu w latach 2004-2007 ma wynieść 11,7%.

Telekomunikacja: dwucyfrowe tempo wzrostu

Poprawiania się koniunktury w branży może dowodzić wzrost obliczanego przez PMR Indeksu Koniunktury Telekomunikacyjnej. Notowanie indeksu powstało w oparciu o sondaż wśród menedżerów 68 polskich firm telekomunikacyjnych; w br. notowanie wynosi 0,48 punktu (przed rokiem 0,28 punktu, w 2002 - 0,01).

Głównymi czynnikami wzrostu rynku w najbliższych latach będzie telefonia komórkowa oraz sektor transmisji danych i szerokopasmowego internetu. Wartość segmentu telefonii stacjonarnej będzie się zmniejszać. Warto zauważyć, że jak wynika z raportu już w 2003 roku wartość rynku komórkowego i stacjonarnego niemal się zrównały. Nasycenie usługami mobilnymi jest w Polsce wyższe niż stacjonarnymi już od 2002 roku, w br. sięgnie już ponad 20 punktów procentowych. Według PMR ważnym zjawiskiem będzie wzrost liczby użytkowników szerokopasmowego dostępu do internetu. Według PMR najlepsze perspektywy stoją w Polsce przed technologią ADSL. Potwierdzają to wypowiedzi ankietowanych przez PMR menedżerów firm telekomunikacyjnych.

Telekomunikacja: dwucyfrowe tempo wzrostu

Warto jeszcze przyjrzeć się porównaniu z sytuacją na rynkach krajów sąsiednich. Tylko nieznacznie odbiegamy poziomem nasycenia telefonią stacjonarną od poziomu Węgier czy Czech, wszystkie te trzy kraje mają jednak jeszcze w tym względzie spore zaległości wobec piętnastu krajów "starej" Unii. Wyraźnie natomiast odbiegamy poziomem nasycenia usługami komórkowymi - zarówno od naszych bezpośrednich "towarzyszy w transformacji ustrojowej" jak i od Piętnastki. W tym względzie zresztą to Czechy nadają ton, z nasyceniem na poziomie daleko wyższym od przeciętnej w "starej" Unii. Nasza pozycja pod względem nasycenia usługami internetowymi, w tym szerokopasmowymi jest natomiast nadal słaba w porównaniu do krajów "starej" Unii, do której przede wszystkim powinniśmy mierzyć.

Telekomunikacja: dwucyfrowe tempo wzrostu

Do najważniejszych wydarzeń na polskim rynku telekomunikacyjnym w ciągu ostatniego roku, analitycy zaliczają zmianę strategii operatorów komórkowych i wejście w życie nowego Prawa Telekomunikacyjnego, choć na praktyczną implementację niektórych jego zapisów przyjdzie poczekać nawet do 2006 r.

Według raportu PMR, w najbliższych latach obraz polskiego rynku telekomunikacyjnego będzie charakteryzować m.in. dalsze obniżanie się cen usług telekomunikacyjnych, szybki wzrost penetracji telefonii komórkowej i coraz powolniejszy stacjonarnej, ciągły i stabilny wzrost liczby użytkowników Internetu, w tym szerokopasmowego, kontynuacja fuzji i przejęć, rosnąca konkurencyjność rynku i coraz większa jego faktyczna liberalizacja.