Telekomunikacja doinwestuje Wirtualną Polskę

Prezes spółki TP SA podczas konferencji prasowej przyznał, że portal jest niedofinansowany i potrzebuje wsparcia. Nakłady inwestycyjne w obrębie całej grupy mają w bieżącym roku wynieść 16-18% przychodów.

Zarząd spółki podjął decyzję, by nie sprzedawać portalu Wirtualna Polska. Odzyskanie kontroli na WP wiązało się ze spłatą 220 mln zł mniejszościowym akcjonariuszom, stąd dość naturalnym odruchem jest chęć zatrzymania portalu.

W sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej TP możemy znaleźć informacje o tzw. wartości godziwej spółki WP - . Na dzień ponownej konsolidacji aktywa netto WP zgodnie z zewnętrzną wyceną były ujemne i wynosiły 26 milionów złotych. Kwota zapłacona za 19,54% akcji WP zgodnie z układem z udziałowcami mniejszościowymi ustalona została na 221 milionów złotych. W oparciu o zewnętrzną wycenę wartość "godziwa" spółki WP została określona na 59 milionów złotych. W wyniku powyższej transakcji Grupa rozpoznała wartość firmy, która po dokonaniu odpisu aktualizującego wyniosła 85 milionów złotych.

Marek Józefiak powiedział także (podajemy za ISB) - Zastanawiamy się, jak można wykorzystać spółkę, np. dla produkcji contentu dla całej grupy. Za jakiś niezbyt długi czas przedstawimy w jakim kierunku to pójdzie.

Przypomnijmy, że przychody Grupy TP w samym trzecim kwartale 2005 roku wyniosły 4,614 mld zł, zaś za trzy pierwsze kwartały br 13,565 mld zł. Prognoza przychodów na ten rok z powodu utrzymującego się spadku przychodów z telefonii stacjonarnej jest obniżona o 1-1,5% w porównaniu do 18,564 mld zł za 2004 rok.