Telekomunikacja do czytania

Decyzją Sejmowej Komisji Infastruktury nowe prawo telekomunikacyjne ma ponownie trafić do drugiego czytania – donosi agencja ISB. Potrzeba bowiem więcej czasu na zapoznanie się z proponowanymi poprawkami do projektu ustawy, których zgłoszono przeszło setkę.

Ministerstwu Infrastruktury zależy na szybkim przyjęciu nowego prawa telekomunikacyjnego jeszcze przez obecny parlament. Aby tak się stało ustawa winna zostać przyjęta jeszcze w czerwcu. Projekt ustawy budzi liczne wątpliwości przedstawicieli branży. Do najbardziej kontrowersyjnych zapisów należą planowane obciążenia firm telekomunikacyjnych. Chodzi o roczną opłatę administracyjną „na pokrycie kosztów funkcjonowania organów regulacyjnych” oraz dopłaty do usług powszechnych, których wysokość ma sięgać nawet 3 % przychodów firm telekomunikacyjnych. Przedstawiciele branży opowiadają się za ustanowieniem maksymalnej stawki dopłat na 0,3% przychodów z działalności telekomunikacyjnej lub zastąpienia wpłat do funduszu usług powszechnych „własnymi inwestycjami na terenach deficytowych”.

Inne budzące sprzeciw zapisy to konieczność rejestrowania przez operatorów komórkowych abonentów usług prepaid. Polkomtel spodziewa się, że przyjęcie takiego rozwiązania może spowodować nawet 50-proc. odpływ klientów tych usług. W ustawie odkryto jeszcze zapis mówiący o „obowiązku zawierania przez abonenta odrębnych umów na dostęp do usług telekomunikacyjnych z wartością dodaną”. Bzdurna w opinii branży regulacja spowodowałaby załamanie rynku premium rate (różnego rodzaju usługi 0700, konkursy SMS, mikropłatności poprzez premium SMS itp.). Zapis ten uderzyłby nie tylko w operatorów i dostawców treści, lecz ich klientów.

Konieczność zawierania bezpośrednich umów miała obejmować także korzystanie z poczty elektronicznej. Ministerstwo Infrastruktury na szczęście wyjaśniło wczoraj wszelkie wątpliwości. Poczta elektroniczna jest tzw. usługa społeczeństwa informacyjnego, a nie bezpośrednio usługą telekomunikacyjną, polegającą na przesyłaniu sygnałów w sieci.