Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Telekomunikacja Polska: Nowa opcja połączenia z Internetem

Dzisiaj, 1 września 2005, Telekomunikacja Polska wprowadziła nową opcję usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przeznaczoną dla małych i średnich firm. W nowej ofercie możliwe jest już zamówienie DSL tp 4000, umożliwiające transfer z prędkością 4Mb/s. W tym samym czasie TP obniża ceny innych usług i zwiększa maksymalny transfer w najtańszej opcji DSL tp - 250.

W nowej usłudze użytkownik otrzymuje możliwość korzystania z 5 użytkowych adresów IP oraz maksymalną przepustowość 4Mb/s do komputera Abonenta i 512 kb/s prędkości transferu przy wysyłaniu danych na zewnątrz. Przedstawiciele TP podają, że usługa obejmuje również pakiet bezpieczeństwa oraz konfigurację indywidualnego profilu usług.

Jednocześnie z wprowadzeniem nowej opcji, firma ogłosiła, że obniża cenę abonamentów na "wolniejsze" opcje usługi DSL oraz zwiększa maksymalną prędkość transferu DSL 250 do 128kb/s od klienta do sieci. Niestety, pozostałe opłaty wciąż są bardzo wysokie - w przypadku umowy, zawartej na dwa lata cena instalacji wynosi 364 PLN brutto, dla innych Abonentów - aż 974 PLN brutto.

Więcej informacji: Telekomunikacja Polska