Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Teleinformatyka: umiarkowanie w górę

Zgodnie z nowym raportem European Infromation Technology Observatory 2005 (EITO), światowy rynek teleinformatyczny (ICT) wchodzi na ścieżkę umiarkowanego wzrostu, zdecydowanie pozostawiając za sobą lata stagnacji. W latach 2005 i 2006 stopa wzrostu światowego rynku teleinformatycznego powinna wynieść odpowiednio 4,3% i 4,8%. W konsekwencji w roku 2005 wartość rynku teleinformatycznego przekroczy poziom 2 bln euro.

Znaczenie Europy jest tu nie do podważenia, biorąc pod uwagę jej 32% udział w rynku oraz wysoką dynamikę wzrostu na poziomie około 4% rocznie. Europa zawdzięcza wysoki wzrost w szczególności ekspansji rynków wschodnioeuropejskich, w tym Polski (10,1%) i krajów bałtyckich (9,2%), jak i wybranych krajów EU w szczególności Irlandii i Wielkiej Brytanii. Choć w porównaniu do USA i Japonii w roku 2005, europejskie rynki teleinformatyczne powinny rosnąć znacznie szybciej, głównym motorem napędzającym światowy wzrost pozostanie reszta świata, dla którego stopa wzrostu przekroczy poziom 6%.

Zgodnie z szacunkami EITO wartość rynku teleinformatycznego w Unii Europejskiej w roku 2005 przekroczy poziom 620 mld euro i w stosunku do 2004 wzrośnie o 4%. Głównym motorem wzrostu będzie software oraz usługi IT, których roczne wskaźniki wzrostu mają przekroczyć nawet poziom 5%. Nie mniejsze znaczenie będą mieli operatorzy sieci telekomunikacyjnych (carriers).

Wydatki na teleinformatykę na mieszkańca w roku 2004 (dane w euro); źródło: EITO 2005

Teleinformatyka: umiarkowanie w górę

Wydatki na teleinformatykę na mieszkańca w roku 2004 (Euro)

Wg danych EITO sektor ten wzrośnie w 2005 o 3,8%. Wartym uwagi jest fakt, że struktura tego sektora wciąż będzie ulegała zmianie. Rynek usług głosowych telefonii stacjonarnej stopniowo tracił będzie na wartości nawet o 1,7% rocznie jak w przypadku państw zachodnioeuropejskich. W zamian za to dynamicznie rozwijającym się segmentem staną się stacjonarne usługi transmisji danych oraz mobilna telekomunikacja. W 2005 wskaźniki wzrostu tych segmentów będą wynosiły w zachodniej Europie odpowiednio 8% i 5,4%.

autor: Jarosław K. Ponder, analityk rynku telekomunikacyjnego w Genewie