Telefonia Dialog ze stratą

80 mln zł – tyle może wynieść strata netto telefonii Dialog na koniec 2002 r. Jeśli zarządowi operatora uda się rozwiązać problem opłat koncesyjnych, spółka będzie miała zysk na poziomie operacyjnym oraz maksymalną stratę 80 mln zł.

Zobowiązania koncesyjne Dialogu, w którym 100% akcji ma KGHM Polska Miedź SA, wynoszą w tej chwili ponad 100 mln euro i możliwe, że ok. 80 mln zł z ich tytułu może obciążyć tegoroczny wynik spółki.

Po pierwszym półroczu Dialog odnotował 155 mln zł straty netto. Na działalności operacyjnej spółka po sześciu miesiącach odnotowała stratę w wysokości 23 mln zł.

Zarząd Dialogu i przedstawiciele innych niezależnych operatorów telefonicznych przestrzegli, że spółkom może grozić upadłość, jeśli do końca roku nie zostanie rozwiązany problem restrukturyzacji opłat koncesyjnych. W końcu września do Sejmu trafił rządowy projekt Ustawy o restrukturyzacji opłat koncesyjnych wnoszonych przez operatorów stacjonarnych sieci telefonicznych. Zakłada on zamianę pozostałych do zapłacenia rat na inwestycje w infrastrukturę lub udziały Skarbu Państwa w spółkach telekomunikacyjnych.

Telefonia Dialog, która bardzo potrzebuje inwestora strategicznego, była zmuszona zaprzestać jego poszukiwań do czasu przyjęcia zmian w opłatach koncesyjnych, ponieważ żaden potencjalny inwestor nie chciał podjąć decyzji przed rozwiązaniem kwestii opłat.

Operatorzy są zwolnieni z płatności kolejnych rat koncesyjnych do końca 2002 r., ale już w styczniu 2003 r. minister infrastruktury będzie mógł zażądać łącznie ok. 50 mln EUR od niezależnych operatorów tytułem opłat za koncesję.

Dotychczas niezależni operatorzy zapłacili państwu 400 mln EUR tytułem opłat za koncesje i zainwestowali ponad 1,9 mld USD w budowę infrastruktury telekomunikacyjnej. Kolejne 400 mln EUR z tytułu kolejnych rat za koncesje muszą jeszcze zapłacić operatorzy.