Telecom Italia w górę i w dół

Przychody włoskiej grupy wzrosły w I poł. br. o 9,3%, lecz jednocześnie zysk netto spadł o 50,7%.

W I połowie br. zysk netto spadł z 979 mln EUR do 483 mln EUR w stosunku rocznym, co w głównej mierze spowodowały wydatki na zagraniczne operacje grupy. Wyniki finansowe obciążą koszty akwizycji i wydatki na rozwój. Oczekuje się utrzymania tego trendu w drugiej połowie roku, co w efekcie spowoduje znaczne zmniejszenie całorocznego zysku netto w stosunku do 2000 r.

Przychody Telecom Italia wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 9,7%, tj. do 15,5 mld EUR, zaś EBITDA o 9,3%. Przychody TI na koniec roku mają potwierdzać wcześniejsze prognozy.

Roczne przychody grupa szacuje na 33 mld EUR.