Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Telecom Italia w górę i w dół

Przychody włoskiej grupy wzrosły w I poł. br. o 9,3%, lecz jednocześnie zysk netto spadł o 50,7%.

W I połowie br. zysk netto spadł z 979 mln EUR do 483 mln EUR w stosunku rocznym, co w głównej mierze spowodowały wydatki na zagraniczne operacje grupy. Wyniki finansowe obciążą koszty akwizycji i wydatki na rozwój. Oczekuje się utrzymania tego trendu w drugiej połowie roku, co w efekcie spowoduje znaczne zmniejszenie całorocznego zysku netto w stosunku do 2000 r.

Przychody Telecom Italia wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 9,7%, tj. do 15,5 mld EUR, zaś EBITDA o 9,3%. Przychody TI na koniec roku mają potwierdzać wcześniejsze prognozy.

Roczne przychody grupa szacuje na 33 mld EUR.