Tele2 Polska: międzymiastowa 1061

Prezes URT wydał Tele2 Polska zezwolenie na eksploatację stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

URT wydał Tele2 Polska, znanej dotychczas ze świadczenia usług telefonii VoIP, radiowego dostępu do Internetu i transmisji danych w największych polskich miastach, zezwolenie na świadczenie międzymiastowych usług telefonicznych. Tele2 Polska skierował w tej sprawie wniosek do URT na początku stycznia br. Decyzją z 21 marca Regulator przydzielił operatorowi prefiks 1061, jako numer dostepu do sieci Tele2 Polska w połączeniach międzymiastowych.