Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Tel-Energo wybiera kupca

Energis Polska planuje przejęcie udziałów grupy Tel-Energo. W tym celu operator zawiązał konsorcjum z polskim partnerami finansowymi.

Pośród chętnych na zakup akcji jest także Netia. Polskie Sieci Elektroenergetyczne wyznaczyły termin składania ofert na 15 października. Grupa Tel-Energo skupia operatorów telekomunikacyjnych – Tel-Energo, Telbank i NOM. Udział PSE w grupie wynosi blisko 85 proc.

Energis Polska już na początku 2003 r. prognozował wzrost przychodów do ok. 140 – 150 mln zł. Zarząd firmy deklarował, że inwestycje spółka przeznaczy 100 mln zł.