Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Tel-Energo już z Pro Futuro

Zgodnie z zapowiedziami, Tel-Energo i NFI Jupiter podpisały umowę inwestycyjną, na mocy której Tel-Energo obejmie obligacje zamienne Pro-Futuro o wartości 64,15 mln zł.

Tel-Energo obejmie emisję niezabezpieczonych obligacji Pro Futuro o łącznej wartości 64,15 mln zł. Obligacje są zamienne na akcje, przy cenie konwersji ustalonej na 27,5 tys. zł za akcję. Uzyskana cena konwersji jest o 35% wyższa od ceny, którą za jedną akcję zapłacił Jupiter.

Tel Energo będzie przez cztery lata co kwartał obejmować kolejne emisje obligacji Pro Futuro. W przypadku konwersji wszystkich przewidzianych umową obligacji, Tel-Energo otrzyma ponad 23% pakiet akcji Pro Futuro. Udział Tel-Energo w Pro Futuro może, na mocy kolejnych ustaleń miedzy stronami wzrosnąć, co nastąpiłoby poprzez obniżenie wysokości ceny konwersji. W komunikacie wydanym z okazji podpisania umowy inwestycyjnej, zarząd Tel-Energo nie wyklucza przejęcia w przyszłości wszystkich udziałów w Pro Futuro, w ramach procesu budowy Krajowej Grupy Telekomunikacyjnej. Tel-Energo jest operatorem światłowodowej sieci szkieletowej, a Pro Futuro wykorzystuje własną szerokopasmową sieć dostępową Futuro. Trzon KGT stanowią więc obecnie już trzy podmioty – Tel-Energo, NOM i Pro Futuro.

Jupiter poinformował także, że prowadzi rozmowy z inwestorem finansowym, w sprawie sprzedaży „znaczącego” pakietu akcji Pro Futuro. Według informacji funduszu, niezależnie od dojścia do skutku tej transakcji, pozostanie on większościowym akcjonariuszem spółki.

Środki z emisji pokryją one obecne i przyszłe zobowiązania Pro Futuro wynikające z korzystania z sieci światłowodowej Tel-Energo. Pro Futuro przeznaczy też część wpływów na rozwój usług transmisji danych i szerokopasmowego dostępu do Internetu.