Tel-Energo już z Pro Futuro

Zgodnie z zapowiedziami, Tel-Energo i NFI Jupiter podpisały umowę inwestycyjną, na mocy której Tel-Energo obejmie obligacje zamienne Pro-Futuro o wartości 64,15 mln zł.

Tel-Energo obejmie emisję niezabezpieczonych obligacji Pro Futuro o łącznej wartości 64,15 mln zł. Obligacje są zamienne na akcje, przy cenie konwersji ustalonej na 27,5 tys. zł za akcję. Uzyskana cena konwersji jest o 35% wyższa od ceny, którą za jedną akcję zapłacił Jupiter.

Tel Energo będzie przez cztery lata co kwartał obejmować kolejne emisje obligacji Pro Futuro. W przypadku konwersji wszystkich przewidzianych umową obligacji, Tel-Energo otrzyma ponad 23% pakiet akcji Pro Futuro. Udział Tel-Energo w Pro Futuro może, na mocy kolejnych ustaleń miedzy stronami wzrosnąć, co nastąpiłoby poprzez obniżenie wysokości ceny konwersji. W komunikacie wydanym z okazji podpisania umowy inwestycyjnej, zarząd Tel-Energo nie wyklucza przejęcia w przyszłości wszystkich udziałów w Pro Futuro, w ramach procesu budowy Krajowej Grupy Telekomunikacyjnej. Tel-Energo jest operatorem światłowodowej sieci szkieletowej, a Pro Futuro wykorzystuje własną szerokopasmową sieć dostępową Futuro. Trzon KGT stanowią więc obecnie już trzy podmioty – Tel-Energo, NOM i Pro Futuro.

Jupiter poinformował także, że prowadzi rozmowy z inwestorem finansowym, w sprawie sprzedaży „znaczącego” pakietu akcji Pro Futuro. Według informacji funduszu, niezależnie od dojścia do skutku tej transakcji, pozostanie on większościowym akcjonariuszem spółki.

Środki z emisji pokryją one obecne i przyszłe zobowiązania Pro Futuro wynikające z korzystania z sieci światłowodowej Tel-Energo. Pro Futuro przeznaczy też część wpływów na rozwój usług transmisji danych i szerokopasmowego dostępu do Internetu.