Tel-Energo jedynym graczem

Spółka Tel-Energo otrzymała wyłączność na negocjacje dotyczące zakupu od NBP 74% akcji Bankowego Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Telbank.

Chęć zakupu oferowanego pakietu akcji Telbanku zgłosiły cztery spółki. Oprócz Tel-Energo były to: Netia Holdings, Enterprise Investors, Bancroft.

Narodowy Bank Polski musi sprzedać posiadane akcje Telbanku, gdyż zgodnie z ustawą o NBP, od 1 stycznia 2003 bank centralny nie może być udziałowcem w innych

spółkach, za wyjątkiem spółek prowadzących działalność usługową wyłącznie na rzecz instytucji finansowych i Skarbu Państwa. Telbank jest dziś własnością NBP oraz Związku Banków Polskich.

W minionym roku Telbank odnotował 24,1 mln zł zysku netto oraz 130,5 mln zł przychodu.