Technologia zmienia rozrywkę

Jak wynika z raportu PricewaterhouseCoopers "Global Entertainment and Media Outlook", do 2012 roku wartość globalnego rynku mediów i rozrywki wyniesie 2,2 bln USD. Przedsiębiorstwa z tego sektora będą zawierały alianse strategiczne, które pozwolą sprostać nowym wyzwaniom, czyli szybkim zmianom technologicznym i nowym zachowaniom konsumentów.

Według obliczeń ekspertów PwC, składana średnia stopa wzrostu (CAGR) dla branży rozrywki i mediów na świecie wyniesie 6,6%. Natomiast dla Polski wskaźnik ten w najbliższych pięciu latach wyniesie 9%, co oznacza, że wartość polskiego rynku osiągnie pułap 14 225 mln USD do 2012 roku.

Na kształt rynku mediów i rozrywki ogromny wpływ będą miały zmiany technologiczne. Zasięg dostępu do szerokopasmowego internetu rośnie na całym świecie coraz szybciej. Do 2012 roku, jeśli przyjąć uśrednioną stopę wzrostu na poziomie 16,4%, liczba gospodarstw domowych na świecie posiadających dostęp szerokopasmowy do internetu podwoi się i wyniesie 661 mln. Można także obserwować błyskawiczny rozwój technologii mobilnych. Umożliwi to nową falę ekspansji telefonii komórkowej, na polu dostępu do internetu, reklamy i telewizji.

Zmieniają się także kina - nowoczesne multipleksy, kina cyfrowe i trójwymiarowe stają się już powszechne, coraz więcej gospodarstw domowych korzysta także z telewizji wysokiej rozdzielczości. Na oblicze świata rozrywki wpływ ma także wojna o format DVD wysokiej rozdzielczości.

Bardzo istotny wpływ na tempo i kierunek rozwoju branży mediów i rozrywki ma pokolenie osób urodzonych w latach 1977 - 1997. Pod wpływem jego przedstawicieli powstają nowe modele biznesowe, które zmieniają relacje między przedsiębiorstwem i klientem. Dla tej grupy konsumentów nowe technologie są codziennością i oczywistością.

Natomiast konsumenci powyżej 50. roku życia zapewniają równowagę w branży, ponieważ poświęcają dużo uwagi mediom tradycyjnym. W większości regionów świata (z wyjątkiem Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki) populacja pięćdziesięciolatków rośnie w tempie dwucyfrowym. W 2012 roku jej liczebność wzrośnie do 1,25 mld z 1,1 mld obecnie.

Bardzo istotną rolę odegrają także rynki wschodzące, nadal głównym źródłem wzrostu branży będzie globalizacja.

W tej chwili największym rynkiem są USA (w 2007 r. jego wielkość szacowana była na 600 mld USD), w najbliższych latach będzie to jednak rynek rozwijający się najwolniej, osiągnie wartość 759 mld USD w 2012 r. Rynek regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) w tej chwili ma wartość ok. 570 mld USD, rozwijać się będzie w tempie 6,8% CAGR, w 2012 roku osiągnie wartość 792 mld USD.

Region EMEA będzie także największym na świecie regionalnym rynkiem dostępu do internetu - prognozowany wzrost to 12,3% CAGR. W 2012 r. wartość tego rynku wyniesie 145,2 mld USD, wobec 81,1 mld USD w 2007 r. Na świecie średni wzrost tego rynku wyniesie w tym czasie 12,1% CAGR. Wartość polskiego rynku wzrośnie z 1260 mln USD w 2007 r. do 3042 mln USD w 2012 r.