Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Techmex przejmuje Karen Notebook

14 lutego Techmex podpisał umowę ze spółką Karen Notebook dotyczącą przejęcia przez bielskiego dystrybutora 51 % akcji, właściciela największej w kraju sieci salonów sprzedaży komputerów przenośnych.

Wartość zakupionych przez Techmex akcji wynosi ok. 1,031 mln zł. W oficjalnym komunikacie, bielska spółka poinformowała, że podjęła decyzję o przejęciu Karen Notebook głównie "z powodu chęci zabezpieczenie wypłacalności swojego istotnego dłużnika oraz zabezpieczenia dalszego funkcjonowania Karen Notebook SA jako swojego największego odbiorcy towarów z grupy asortymentowej komputerów przenośnych".

W ocenie Techmexu dalsze istnienie Karen Notebook było zagrożone ze względu na trudności z płynnością finansową oraz trwałym brakiem rentowności z prowadzonej działalności operacyjnej. Techmex oczekuje teraz od Zarządu Karen Notebook opracowania w ciągu najbliższych miesięcy planu naprawczego, który miałby spowodować przywrócenie rentowności firmy już na początku 2003 roku. Po przedłożeniu stosownego planu, zarząd Techmexu podejmie ostateczną decyzję co do przyszłości przejętej spółki.