Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Tańszy Internet pod choinkę?

Coraz bliżej Świąt Bożego Narodzenia, tym samym rozpoczęły się już pierwsze promocje przedświąteczne. Firma Future Solution zaoferowała tańszą ofertę usługi dostępowej – tańszą jedynie w kwestii opłaty instalacyjnej. W ramach nowej promocji możliwe jest skorzystanie z łącz o przepustowości od 256 kb/s.

Przedświąteczna oferta dedykowana jest dla klientów indywidualnych. Opłata instalacyjna wynosi 17,77 zł brutto. Podpisując umowę, użytkownik musi jednocześnie zgodzić się na zapłacenie kilku abonamentów z góry w zależności od tego, gdzie mieszka. Osoby mieszkające na terenach określonych przez firmę jako „przyjazne rejony”, czyli miejsca, gdzie istnieje już infrastruktura Future Solutions , muszą opłacić dwa pierwsze abonamenty. Pozostali zapłacą z góry trzy pierwsze rachunki. Wcześniej opłata instalacyjna wynosiła 550 zł

Cena abonamentu uzależniona jest od przepustowości łącza. Mieszkańcy „przyjaznych rejonów” zainteresowani łączem 256 kb/s zapłacą 127,77 zł brutto za dwa pierwsze miesiące, a za pozostałe 87,77 zł. W przypadku łącza 512 kb/s cena jest o wiele wyższa. Wynosi odpowiednio: 327,77 zł brutto za dwa pierwsze miesiące i 317,77 zł za pozostałe. Osoby mieszkające poza strefą „przyjaznych rejonów” zapłacą trzy razy 187,77 zł za pierwsze wymagane w ramach umowy instalacyjnej abonamenty i kolejne za 87,77 zł (ceny za łącze 256 kb/s). Za łącze 512 kb/s przyjdzie nam zapłacić trzy razy 387,77 zł za pierwszy abonament oraz 347,77 za kolejne miesiące.

Jak się dowiedzieliśmy bezpośrednio w firmie Future Solution, opłaty abonamentowe są de facto lekko droższe niż w ofercie przedpromocyjnej. Zmianie uległa jedynie wysokość opłaty instalacyjnej. Nie mniej jednak obowiązek zapłacenia trzech bądź dwóch abonamentów z góry może okazać się nieco zniechęcający.

Więcej informacji:

http://www.future-net.pl/