Tańsze rozmowy do sieci komórkowych

Umowy podpisane między TP S.A. a operatorami sieci komórkowych zostały zaakceptowane przez URTiP - tym samym od początku bieżącego miesiąca doszło do zmian w cenniku krajowych usług telekomunikacyjnych TP.

Obniżce uległy rozmowy między siecią stacjonarną TP a komórkową wszystkich trzech operatorów mobilnych.

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty zaakceptował też zmiany w cenniku krajowych usług telekomunikacyjnych w zakresie usługi "Rozmowy z rabatem TP dla połączeń do sieci komórkowych." Tym samym klienci operatora za pierwsze 30 rozmów z sieci stacjonarnej do mobilnej zapłacą o 20% mniej.