Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Tańsze rozmowy do sieci komórkowych

Umowy podpisane między TP S.A. a operatorami sieci komórkowych zostały zaakceptowane przez URTiP - tym samym od początku bieżącego miesiąca doszło do zmian w cenniku krajowych usług telekomunikacyjnych TP.

Obniżce uległy rozmowy między siecią stacjonarną TP a komórkową wszystkich trzech operatorów mobilnych.

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty zaakceptował też zmiany w cenniku krajowych usług telekomunikacyjnych w zakresie usługi "Rozmowy z rabatem TP dla połączeń do sieci komórkowych." Tym samym klienci operatora za pierwsze 30 rozmów z sieci stacjonarnej do mobilnej zapłacą o 20% mniej.