Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Talex w sprzedaży

W poniedziałek rozpoczęły się zapisy na akcje pierwszej publicznej emisji Talexu.

Duzi inwestorzy mają czas tylko do 26 września na zapisy na 560 tysięcy akcji. Drobni inwestorzy dostaną 150 tysięcy akcji, mogą się po nie zgłaszać do piątku 29 września. Talex ustalił cenę emisyjną 29 złotych za walor. Akcje trafią na rynek równoległy warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w listopadzie.

Poznański Talex zajmuje się działalnością projektową, handlową i produkcyjną w branży IT. Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na rozwój spółki – m.in. na uruchomienie portalu internetowego, świadczenie usług opartych na protokole WAP i zakup firmy telekomunikacyjnej.