Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Talex w Ministerstwie

Spółka zawarła dwie umowy na dostawę rozwiązań informatycznych dla Ministerstwa Finansów. Łączna wartość kontraktów wynosi 755 tys. zł.

Ministerstwo Finansów to kolejny klient Talex SA z sektora administracji. Firma realizowała już umowy m.in. z Głównym Urzędem Celnym i Głównym Urzędem Statystycznym.

Pierwsze trzy kwartały 2002 r. Talex zamknął przychodami w wysokości 75,6 mln zł.