Talex w Ministerstwie

Spółka zawarła dwie umowy na dostawę rozwiązań informatycznych dla Ministerstwa Finansów. Łączna wartość kontraktów wynosi 755 tys. zł.

Ministerstwo Finansów to kolejny klient SA z sektora administracji. Firma realizowała już umowy m.in. z Głównym Urzędem Celnym i Głównym Urzędem Statystycznym.

Pierwsze trzy kwartały 2002 r. Talex zamknął przychodami w wysokości 75,6 mln zł.